Τμήμα βυζαντινής μουσικής


imageedit_7_7499802585

Οι σπουδές στην Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική διαρκούν 5 έτη για την απόκτηση πτυχίου και 7 έτη για την απόκτηση διπλώματος.

Υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση τίτλου σπουδών.

3 Σολφέζ και 3 Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής

Υμνολογία

Τυπικό των Εκκλησιαστικών ακολουθιών

Στοιχεία Λειτουργικής

Μετρική

Ειδικά μαθήματα Εκκλησιαστικής Μουσικής και παραδοσιακού τραγουδιού

 Διδακτική του μαθήματος της Βυζαντινής Μουσικής

 

 

Α’ ΕΤΟΣ
80€ / μήνα
Β’ ΕΤΟΣ
90€ / μήνα
Γ’ ΕΤΟΣ
100€ / μήνα
Δ’ ΕΤΟΣ
110€ / μήνα
Ε’ ΕΤΟΣ
120€ / μήνα