Τμήμα παραδοσιακής μουσικής


Α’ ΕΤΟΣ

80€ / μήνα

Β’ ΕΤΟΣ

90€ / μήνα

Γ’ ΕΤΟΣ

100€ / μήνα

Δ’ ΕΤΟΣ

110€ / μήνα

Ε’ ΕΤΟΣ

120 € / μήνα