Τμήμα κλασικής μουσικής


ΤΑΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ

80 € / μήνα

ΚΑΤΩΤΕΡΑ

100 € / μήνα

ΜΕΣΗ

130 € / μήνα

ΑΝΩΤΕΡΑ

150 € / μήνα